Vedtak fra årsmøtet 18.-19. mars 2017

Årsmøtet fattet vedtak i mange viktige samfunnsspørsmål, uttalelse om arbeid og valgte nytt styret. Tre dokumenter kan lastes ned her.