Styremedlem

Bjarne Storfold Elde

Bjarne Storfold Elde

Bli bedre kjent med Bjarne Storfold Elde:

Bjarne Elde har et langt virke i lokalpolitikken. Ble innvalgt i Kristiansund Bystyre første gang i 1975, den gang som ung AUF`er.
Er i dag medlem i Bystyre, Formannskap, leder i Plan- og bygningsråd og medlem iOlje- og energiutvalg.

Jeg er opptatt av næringsutvikling og vil jobbe for at regionsenteret Kristiansund skal bidra til en nødvendig vekst i antall arbeidsplasser. Vi må ha et bredt fokus på alle næringer som bidrar til verdiskaping og sysselsetting. «Havbyen Kristiansund» må selvsagt rigge seg til ytterligere vekst innen havnæringene, der vi har gode fortrinn knyttet til kompetanse og teknologi.
* Satsingen på Campus Kristiansund skal styrke kompetansebyggingen i Kristiansund og på Nordmøre, og vi skal samtidig bidra til en positiv sentrumsutvikling.
* Vi skal støtte prosjekter innen idrett og kultur, for å bidra til at Kristiansund skal fremstå som et attraktivt og trivelig regionsenter.
* Byggingen av et Opera- og kulturhus er viktig for å sikre en etterlengtet utvikling av gode kulturaktiviteter for både barn, unge og voksne., Bjarne er pensjonist men har ft. et deltidsengasjement i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS. Bjarne er styreleder Operaen i Kristiansund.