Fylkestingskandidat

Kjell Neergaard

Kjell Neergaard

Bli bedre kjent med Kjell Neergaard:

Kjell Neergaard er 53 år, gift og har fire barn.
Kjell har vært med i lokalpolitikken i 24 år, og går inn i sin syvende periode i kommunestyret.

Kjell har snart 30 års yrkeserfaring både fra privat sektor men lengst i offentlig. Kjell jobbet i størstedelen av sitt yrkesaktive liv i trygdeetaten/NAV. 16 år i lederstilling

Kjell Neergaard ønsker å fortsette å jobbe hardt for Kristiansund og Nordmøres framtid. Vi har nå mange gode prosjekt som jeg ønsker å være med på å sikre blir gjennomført sier han.

Kjell har et stort nettverk. Kjell har et godt forhold til alle Nordmørskommunene. Kjell har også et kontaktnett som vil bli veldig viktig når det blir regjeringsskifte. Med våre folk i regjeringskontorene så er mulighetene for gjennomslag helt annerledes påpeker Kjell. Og da er det en fordel å kjenne og være venner med de som styrer landet.

Når det gjelder sykehus så skal vi ikke gi oss. Fellessykehuset stiller vi oss ikke bak sier Kjell bestemt. Et sykehus med føde og akutt i Kristiansund er vårt ønske.
Kjell Neergaard er også av landets sterkeste kritikere av foretaksmodellen og talte ledelsen i Arbeiderpartiet imot på Arbeiderpartiets landsmøtet. Denne kampen skal vinnes sier Kjell. Foretaksmodellen gjøres om og vi får igjen en styring av sykehusene som er under folkevalgt kontroll. Det går den veien sier en optimistisk ordfører.

Jeg mener også at kommunestyret i Kristiansund skal innlede samtaler med ønske om å bytte region. Jeg har tro på at mulighetene nordover er verd å sjekke ut. Jeg står den politiske ledelsen i Trøndelag nært og jeg lover å bruke alle mine kontakter der for å finne ut av mulighetene og realismen i eventuell regionbytte. Og før eventuelt Kristiansund søker regionbytte så skal folket i Kristiansund få si sitt fortsetter han. Dette er en viktig beslutning som krever gode og demokratiske beslutningsprosesser. Og når det gjelder region så avslutter Kjell med at husk. Det er til slutt stortinget og regjeringen som avgjør om vi får bli en del av Trøndelag.

Avslutningsvis vil Kjell Neergaard skryte av den listen Arbeiderpartiet stiller til valg med. Dette er en engasjert gjeng som virkelig brenner for sosialdemokratiet og Kristiansund. Her har vi rutinerte politikere. Her har vi folk som har engasjert seg i frivillige organisasjoner enten det er veldedighet, idrett eller annet. Her har vi en gjeng som ønsker det best for byen oss avslutter en optimistisk og kampklar Kjell Neergaard.

Har med godt lag som har evne og vilje til å gjennomføre god politikk for kommunen vår