Fylkestingskandidat

Svein-Rune Johannessen

Svein-Rune Johannessen

- Jeg velger Arbeiderpartiet fordi partiet har en politikk som favner om hele samfunnet, der alle samfunnsgrupper blir ivaretatt på en god måte. De som har behov for at samfunnet stiller opp når vanskelige livssituasjoner melder seg, hører hjemme i Arbeiderpartiet.

Svein-Rune er 59 år og bor på Blindheim. Han arbeider som kirkeverge, er gift med Chatrine og har tre barn.
Svein-Rune ønsker ikke at velferdstjenestene våre skal settes ut på anbud; helse og skole skal drives i offentlig regi.

Gi han din stemme 9. september!