Fylkestingskandidat

Jeyuran Vijayaratnam

Jeyuran Vijayaratnam

Bli bedre kjent med Jeyuran Vijayaratnam:

Eg er politisk aktiv og stiller til val fordi eg har eit sterkt samfunnsengasjement. Eg ønsker å bidra til vidare folkevekst og utvikling i Hareid kommune. Særleg har eg vil eg ha fokus på ålegge tilrette for eit godt oppvekstmiljø, og fleire tilbod for barn unge og eldre i kommunen vår. Det er gjennom å skape moglegheit for å leve det gode kvardagslivet, at kommunen vår vert attraktiv å bu i. Eg ønsker å arbeide for  å skape eit godt samfunn med moglegheiter for alle, gjennom godt samarbeid mellomkommune, næringsliv og frivillig arbeid. Mine hjertesaker er eldreomsorga ,næringsliv og gratis skulemat.

Jeyuran Vijayaratnam (34)

5. kandidat for Arbeiderpartiet Hareid

24. kandidat for fylkestingsvalget MR

UTDANNING

Videreutdanning Miljøterapi i demensomsorga 2019

Herøy vidaregåande skule Helsefagarbeider, 2011

POLITISK KARRIERE

Leder i Hareid Arbeiderparti 2022 - 2024

2.Vara til Kommunestyret 2019 - 2023

1. Vara til Kommunestyret 2015 - 2019

1. Vara til Kommunestyret2011 - 2015

JOBB KARRIERE

Helsefagarbeider Hareid kommune 2016 

Helsefagarbeider Sande kommune mr 2014 

Helsefagarbeider Herøy kommune2009 - 2016