Fylkestingskandidat

Marit M. Jørgensen Reite

Jeg ønsker å være med å bidra i lokalpolitikken for ett sterkt fellesskap.

Marit M. Jørgensen Reite

Mitt navn er Marit M Jørgensen Reite. Er 56 år. Gift, bor på Ikornnes. Har jobbet som fagarbeider i 33 år. Jeg ønsker å være med å bidra i lokalpolitikken for ett sterkt fellesskap.  Jobber med barn og unge og ønsker å jobbe for økte ressurser innen skole,utdanning og helse.  Nok grunnbemanning. Er sterkt imot privatisering av kommunale tjenester. Jeg brenner for at barn og unge skal ha like muligheter til en trygg og god oppvekst.