Fylkestingskandidat

Torill Leganger

Torill Leganger

- Vi vil gi gode offentlige omsorgstjenester, som er underlagt god styring og kontroll, uavhengig av den enkeltes økonomi. Vi arbeider for gode lavterskeltilbud innenfor psykiatri og andre helsetjenester.

Torill bor i Ørskog, er 60 år, gift og har to barn. Hun er utdannet helsesekretær, og er ansatt ved den Interkommunale legevakten i Ørskog og på Helsestasjonen på Vestnes.

Gi henne din stemme 9.september!