Fylkestingskandidat

Kjetil Ulvund

Kjetil Ulvund

Bli bedre kjent med Kjetil Ulvund:

Kjetil Ulvund er en engasjert Leder for Tingvoll Arbeiderparti.
Næringsutvikling og arbeidsplasser er noe som står han nært, i tillegg engasjement for de svake i samfunnet, god psykisk helse og gode oppvekstvilkår for barn og unge.