Fylkestingskandidat

Nora Gunn Morken Farstad

Nora Gunn Morken Farstad

- Med Arbeiderpartiet og Eva Vinje Aurdal vil sterkere felkesskap og mindre forskjeller mellom innbyggerne i kommunen ha høyeste prioritet. Jeg vil jobbe for heile, faste stillinger for de som ønsker det. Øke antallet lærlingeplasser i offentlig sektor. Videreføre Ålesund som demensvennlig kommune. Nok voksne gjennom hele dagen, og barnehagetilbud også gjennom sommeren for de som har behov for det. Tilrettelegge for trygge skoleveier og uteområder som stimulerer til leik og bevegelse.
Gi henne din stemme 9. september!