Fylkestingskandidat

Frode Wærøy

Jeg er opptatt av trygge arbeidsplasser. Et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse. Likestilling i arbeidslivet.

Helse og tilrettelegging:

Gode tilbud til både eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Frode Wærøy

Jeg kommer fra Trondheim, og har nå bodd 15 år i Velledalen hvor jeg trives veldig godt.  I dag arbeider jeg som miljøterapeut i Bo og Rehabiliteringstjenesten i Sykkylven kommune, men jeg har jobbet mange år i fiskeindustrien i Trondheim og i møbelindustrien her i Sykkylven.  På min arbeidsplass i fiskeindustrien var jeg hovedtillitsvalgt og er veldig opptatt av trygge arbeidsplasser med et godt arbeidsmiljø. Videre er jeg opptatt av et godt samarbeid mellom arbeidstakere og ledelse og deres representative organisasjoner. Jeg er også veldig for likestilling på arbeidslivet.Helse og tilrettelegging: Det må være gode tilbud både til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.