Ordfører

Jon Aasen

Jeg er fylkesordfører for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal