Representant

Erik Kursetgjerde

“For meg er trygge og gode tenester for alle innbyggjarane i Sykkylven viktig. På same tid er det viktig at kommuna har ein aktiv næringspolitikk, blant anna ved å bruke kommunas innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet - og ha eit fokus på grønne innovative anskaffelsar.

Erik Kursetgjerde

Erik Kursetgjerde  kjem frå Hundeidvik. Han driv eige selskap og jobbar samstundes som rådgjevar i Abelia med teknologi og kunnskapsbedrifter. For tida fullfører han ein mastergrad om cybersikkerheit ved Universitetet i Oslo.