Representant

Bjarne Storfold Elde

Jeg er leder for Utdanningsutvalget, sitter som medlem i Yrkesopplæringsnemda og er leder for Fagskolestyret. Jeg er 1. vara til Fylkesutvalget. I Kristiansund er jeg medlem i Formannskap, bystyre og i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Sitter som styreleder for Operaen i Kristiansund.