Den skumle ungdomsledigheten

Kronikk skrevet av Jan Petter Albertsen journalist og vara for Arbeiderpartiet i bystyret i Ålesund og Anne Kristin Bryne 4.kandidat på Stortingslisten til Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal

Den skumle ungdomsledigheten 72.000 mennesker under 30 år her i landet er verken i jobb eller utdanning, sa Jonas Gahr Støre i Stortingets spørretime 4.mai i år. Han fikk ikke noe svar fra statsministeren da han spurte om hva hun har tenkt å gjøre med det. Men hun likte ikke Støres måte å regne på. Også i Møre og Romsdal finnes det tall om arbeidsledigheten som ikke stemmer med statsministerens virkelighetsoppfatning.

Dette sier tallene

NAVs tall viser at det ved utgangen av mai i år var registrert 3.723 helt ledige i Møre og Romsdal. Det gir en arbeidsledighet på 2,6 prosent, men så finnes det tall for det som kalles sesongjustert ledighet, også disse fra NAV. De viser en ledighet i Møre og Romsdal på 4.013 personer ved utgangen av mai 2016. Tilsvarende tallet i mai 2013, det siste året før Erna Solberg dannet regjering, viste 3.000 ledige. Vi står med andre ord ved det faktum at det i løpet av få år er blitt 1000 flere arbeidsledige i Møre og Romsdal. Statistikken, som er hentet fra NAV, viser at den samlede arbeidsstyrken i Møre og Romsdal nå er på 140.620, fordelt på 76.009 menn og 64.611 kvinner. Det er 1.130 lavere enn i mai 2013. Altså en klar sammenheng mellom reduksjonen i arbeidsstyrken og oppgangen i sesongjustert ledighet. Statsministeren er selvsagt opptatt av at ledigheten skal være så lav som mulig, men hun er også klar over følgende:

Derfor heter vi Arbeiderpartiet

Helt siden Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887, og også før den tid gjennom Thranitter-bevegelsen, har vi vært opptatt av arbeidsfolk, arbeidskår, arbeidsledighet og rettferdig fordeling. Vår historie er spekket med hendelser der vi har hevet fanen for arbeidsfolket her i landet. Da freden kom til Norge i 1945 gikk Arbeiderpartiet i spissen for å skaffe arbeid til folk, noe som gav oss muligheten til å bygge landet. Etter den tid er det nok å nevne Jappebølgen og finanskrisen, men også store endringer i mange bransjer, som har utfordret landet. Helt til slutten av 1970-tallet ble Møre og Romsdal regnet som skipsbyggingsfylke nummer 1. Før den tid hadde vi den samme posisjonen innen tekstil og konfeksjon. Før vi kom til år 2000 hadde også møbelindustrien vært gjennom det samme, nedskjæringer. Vi har stått oppreist i de stormene som har kommet. Det har ikke vært vår stil å bortforklare, og det vet også folket her i landet. I valg etter valg har de gitt oss tillit, fordi de vet hva navnet på partiet vårt innebærer. Derfor er vi heller ikke medfølende med Erna Solberg og hennes mannskap når de forklarer den stigende ledighet det siste året med lavere investeringer i oljesektoren. Og hvordan skal vi forstå de enorme skattelettelsene, og bud om ytterligere lettelser, i dette bildet? Blir det virkelig flere arbeidsplasser av å fylle på lommeboka til de rikeste her i landet?

Skumle tall i bakgrunnen

Vi i Arbeiderpartiet er ikke opptatt av å svartmale. På slutten av 1980-tallet, da arbeidsledigheten rett og slett var enorm i flere kommuner i Møre og Romsdal, var det mange som hang med hodene. Vi tror ikke det kommer noe godt ut av å fortelle folk at de har det elendig. På den annen side må fakta på bordet om vi skal få gjort noe. Da vår partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre forsøkte å få statsministeren i tale i Stortinget 4.mai lå blant annet følgende triste faktum bak: Hele 72.000 mennesker her i landet under 30 år er nå verken i arbeid eller utdanning. Det er flere årsaker til dette. Det ene er at svært mange unge ikke fullfører videregående skole. De siste tallene fra SSB, fra 1.juni 2017, viser at 73 prosent av elevene fullførte videregående opplæring i løpet av de siste fem årene. Det er med andre ord snakk om en fjerdepart av årskullene som ikke gjorde det. For Møre og Romsdal viser tallene at i perioden 2011 til 2016 var det 54 prosent av elevene i videregående skole som fullførte på normert tid. 18 prosent brukte mer enn normert tid og 5 prosent gikk opp til fagprøve uten å bestå. Dessuten var det 16 prosent av elevene som sluttet undervegs, viser tallene fra SSB. Møre og Romsdal skiller seg ikke spesielt ut i forhold til de andre fylkene i landet. Andre årsaker er manglende språkferdighet, langtidsledighet og manglende faglig kompetanse hos de som søker arbeid.

Blir gående uten arbeid

Oss bekjent finnes det ikke oppdaterte tall for hvor stor ledigheten er i Møre og Romsdal i den gruppen som Støre fastslo til 72.000. På den annen side er det ikke noe som forteller at vi lever og bor i et slags unntaksfylke i så måte. På ett punkt er dette direkte målbart. I 2015 betalte NAV i Møre og Romsdal ut 550 millioner kroner i dagpenger. I 2016 hadde dette tallet steget til 840 millioner kroner. Det tilsvarer omtrent det som tusen flere ledige koster samfunnet. La oss tenke oss at dette store tallet på 72.000 kunne kuttes til det halve. På landsbasis vil det redusere statens utgifter med 12-13 milliarder kroner, men mer enn det: La oss tenke oss at de bidro med vanlig skattebetaling, på for eksempel 75.000 per person. Det vil gi inntekter på nær tre milliarder kroner. Forskjellen på det Jonas Gahr Støre snakker om, og det Erna Solberg ikke vil svare på, er altså rundt regnet 15 milliarder kroner.

Hva vil Arbeiderpartiet gjøre?

Så lurer du kanskje på hva Arbeiderpartiet har tenkt å gjøre med dette. Jo, vi mener at landets største utfordring de neste ti årene er å få flere i jobb, og å skape flere arbeidsplasser. For ti år siden var Norge blant de landene i verden med den høyeste sysselsettingen. Siden har andelen i jobb falt og vi er forbigått av andre land, blant annet Sverige. Den største utfordringen for Norge, og for å bevare velferden vår det neste tiåret, er å snu denne utviklingen og få langt flere i jobb. Frp- og Høyre-regjeringen bagatelliserer utfordringene på arbeidsmarkedet. Arbeiderpartiet forstår alvoret og gjør det viktigste for Norge til det viktigste i norsk politikk. Trygghet for arbeid og trygghet i arbeid er viktigst for Arbeiderpartiet fordi det er viktigst for Norge. Arbeiderpartiet ønsker en stor samfunnsavtale om kompetanse i arbeidslivet. Vi skal satse på den moderne fagarbeideren, som skal bygge landet. Skape store eksportnæringer som havnæringene og e-helse. Gripe mulighetene i de store jobbmaskinene hvor digitalisering vil gi muligheter og utfordringer som varehandel, transport, bygg og anlegg. Arbeiderpartiet skal gjennomføre aktivitetsreformer for unge som faller utenfor arbeidslivet og sørge for et tryggere arbeidsliv. Arbeiderpartiet har større ambisjoner for Norge og det vi skal få til sammen i årene som kommer. Flere lærere i skolen, flere med pedagogisk kompetanse i barnehagene og økt kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen. Det vil koste.

Gledelige tall gir optimisme

Vi er fast bestemt på at vi skal lykkes. Vi mener, tror, føler og vet at vi har mange med oss. Blant annet viser en undersøkelse som NAV i Møre og Romsdal gjennomførte ganske nylig oppløftende tall. Nesten 800 av 1.300 spurte bedrifter svarte på spørsmål om de tror at de kommer til ansette flere i løpet av dette året. Hele 22 prosent svarte ja, 10 prosent svarte nei, mens resten ikke trodde på endringer. Vi synes dette er gledelige tall som peker opp og fram for Møre og Romsdal. Men som vi har sagt: Det nytter ikke å sitte med hendene i fanget. Det nytter heller ikke å skylde på bransjer som er i endring, om konjunkturer som oppfører seg som en jo-jo eller å finne andre såkalte «gode forklaringer». Derfor er vi klare til å ta over ved valget 11.september. Anne Kristin Bryne 4.kandidat for Ap i Møre og Romsdal ved stortingsvalget Jan-Petter Albertsen Journalist og vararepresentant for Ap i bystyret i Ålesund

Anne Kristin Bryne om ungdomsarbeidsledighet
Jan P Albertsen om ungdomsledighet

Er du enig med Møre og Romsdal Arbeiderparti om Den skumle ungdomsledigheten?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!