Politikken - Distrikt

H og Frp har stått for en distriktsfientlig politikk med massiv sentralisering som resultat. Jordsbruksmeldinga er et angrep på bonden i Møre og Romsdal. Vi må knytte fylket tettere sammen og sørge for trygge arbeidsplasser og gode levekår i bygd og by. Hva vil vi? • Styrke kommuneøkonomien for å sikre god skole og eldreomsorg uansett hvor du bor • Sørge for at matproduksjonen i Møre og Romsdal kan økes gjennom bedre ordninger for landbruket i fylket. • Nei til salg av statlig grunn og nedsalg av statlig eide bedrifter med virksomhet i Møre og Romsdal og nei til evigvarende fiskerikvoter. • Sørge for at mer av verdiskapingen i fiskeoppdrett kommer tilbake til vertskommunene. • Binde sammen fylket med å gjennomføre fergeavløsningsprosjekt, rassikring og bedre veier. • Øke andelen statlige arbeidsplasser i fylket.

  • Politikken - Kunnskap

    Hovedbudskap: Kunnskap er en av nøklene til å skape ny fremgang og vekst i Møre og Romsdal. Frp og Høyre har vært for passive. Høyres reform om færre høyskoler truer høgskolene i Molde og Volda. Hva vil vi? • Innføre lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. trinn. Ansette flere lærere for å gjøre dette mulig. • Sørge for at fagskolene i Kristiansund og Ålesund får god nok statlig finansiering • Økt satsing på lærlinger. Tilby minst to læreplasser per 1000 innbyggere hvert år for kommunen i Møre og Romsdal • Løfte yrkesfagene med flere lærere, økte lærlingtilskudd, bedre utstyr på skolene og en mer praktisk rettet utdanning. Gjøre det lettere å gå fra fagbrev til høyere utdanning • Sikre høgskolene og NTNU Ålesund gode rammebetingelser • Opprette Campus Kristiansund for å styrke tilbudet av høyere utdanning på Nordmøre • Bygge flere studentboliger i fylket

Er du enig med Møre og Romsdal Arbeiderparti om Politikken - Distrikt?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!