Arrangementer

Behov for ny regjering – en som setter sterkere fellesskap framfor skattekutt

Nettmøte med Jonas Gahr Støre

3. jun, kl. 19:00 — 20:00, Møre og Romsdal
Jonas Gahr Støre

Norge står midt i en omfattende krise. Arbeidsledigheten er rekordhøy, og mange er utrygge for hva framtiden vil bringe. Med borgerlig regjering gikk utviklingen i Norge i feil retning allerede før krisen, med større forskjeller mellom folk, kutt i velferden og nedprioritering av trepartssamarbeidet. Når vi skal reise oss etter krisen, trenger Norge en regjering som kan stake ut en ny og mer rettferdig kurs, som kan gi arbeid til alle, utslippskutt og en sterk velferdsstat.

Onsdag 3. juni kl 1900 kan du høre Jonas Gahr Støre fortelle om hvorfor det er behov for en regjering med Arbeiderpartiet i spissen etter stortingsvalget 2021, og hvorfor det er viktig for folk og bedrifter i Møre og Romsdal.