Om Møre og Romsdal Ap

Møre og Romsdal Arbeiderparti


Partikontoret

Styret

  • Fylkesleder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, ordførerkandidat for Rauma Arbeiderparti, samt 2. kandidat for Møre og Romsdal Arbeiderparti

  • Ståle Refstie

    Som Sunndaling er jeg glad i naturen, men trives vel så godt med nesa nedi ei bok. Jeg er dessuten glad i mennesker. Ingenting opprører meg mer enn mennesker som på det groveste tar seg til rette på bekostning av andre. Ingenting rører meg mer enn mennesker som uten tanke på seg selv gjør stor innsats for andre. For meg er mellommenneskelig forståelse, fellesskap, samhandling, solidaritet, sosial utjevning og velferdsstat ensbetydende med sivilisasjon. Slik skaper vi gode samfunn, og slik kan vi leve i fred. Så skal jeg ikke påstå at jeg lever opp til disse idealene, men jeg forsøker - og så lenge vi forsøker er det håp.

  • Åse Kristin er 25 år, bor i Ålesund og er medlem i Fagforbundet. Hun er sykepleier og jobber i hjemmesykepleien i Ålesund. Åse Kristin kjemper for hele og faste stillinger. Alle skal ha et trygt arbeid, en lønn å leve av og mulighet til å eie egen bolig.

  • Bjarne Elde har et langt virke i lokalpolitikken. Ble innvalgt i Kristiansund Bystyre første gang i 1975, den gang som ung AUF`er. Er i dag medlem i Bystyre, Formannskap, leder i Plan- og bygningsråd og medlem iOlje- og energiutvalg. Jeg er opptatt av næringsutvikling og vil jobbe for at regionsenteret Kristiansund skal bidra til en nødvendig vekst i antall arbeidsplasser. Vi må ha et bredt fokus på alle næringer som bidrar til verdiskaping og sysselsetting. «Havbyen Kristiansund» må selvsagt rigge seg til ytterligere vekst innen havnæringene, der vi har gode fortrinn knyttet til kompetanse og teknologi. * Satsingen på Campus Kristiansund skal styrke kompetansebyggingen i Kristiansund og på Nordmøre, og vi skal samtidig bidra til en positiv sentrumsutvikling. * Vi skal støtte prosjekter innen idrett og kultur, for å bidra til at Kristiansund skal fremstå som et attraktivt og trivelig regionsenter. * Byggingen av et Opera- og kulturhus er viktig for å sikre en etterlengtet utvikling av gode kulturaktiviteter for både barn, unge og voksne., Bjarne er pensjonist men har ft. et deltidsengasjement i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS. Bjarne er styreleder Operaen i Kristiansund.

  • Elise Stokken

  • Samfunnsengasjert, glad i dugnad, fotball, ski og livet elles.