Om Møre og Romsdal Ap

Møre og Romsdal Arbeiderparti


Partikontoret

  • Eli Fredriksen

  • - Jeg velger Arbeiderpartiet fordi partiet har en politikk som favner om hele samfunnet, der alle samfunnsgrupper blir ivaretatt på en god måte. De som har behov for at samfunnet stiller opp når vanskelige livssituasjoner melder seg, hører hjemme i Arbeiderpartiet. Svein-Rune er 59 år og bor på Blindheim. Han arbeider som kirkeverge, er gift med Chatrine og har tre barn. Svein-Rune ønsker ikke at velferdstjenestene våre skal settes ut på anbud; helse og skole skal drives i offentlig regi. Gi han din stemme 9. september!

Styret

  • Fylkesleder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, ordførerkandidat for Rauma Arbeiderparti, samt 2. kandidat for Møre og Romsdal Arbeiderparti

  • Ståle Refstie

    Som Sunndaling er jeg glad i naturen, men trives vel så godt med nesa nedi ei bok. Jeg er dessuten glad i mennesker. Ingenting opprører meg mer enn mennesker som på det groveste tar seg til rette på bekostning av andre. Ingenting rører meg mer enn mennesker som uten tanke på seg selv gjør stor innsats for andre. For meg er mellommenneskelig forståelse, fellesskap, samhandling, solidaritet, sosial utjevning og velferdsstat ensbetydende med sivilisasjon. Slik skaper vi gode samfunn, og slik kan vi leve i fred. Så skal jeg ikke påstå at jeg lever opp til disse idealene, men jeg forsøker - og så lenge vi forsøker er det håp.

  • -Arbeiderpartiet er partiet som tar vare på alle i samfunnet. Det er partiet med den mest rettferdige politikken. At alle skal med er det avgjørende for at jeg velger å være representant for partiet. Alt henger sammen men vi er aldri sterkere enn det svakeste leddet. Som samfunn mener jeg at vi har et varmere og bedre samfunn fordi Arbeiderpartiet har vært så sterkt. Slik skal det fortsette å være. Siv Katrin Ulla bor på Vatne i Haram kommune sammen med to Jacob (12) og Henrik (10). Her har hun bodd siden hun flyttet hjem fra England i 2010, og har vært engasjert i lokalsamfunnet siden. Inneværende periode er hun gruppeleder i kommunestyregruppen for Haram Ap og medlem av formannskapet. Siv har også vært kommunepartileder for Haram Ap de siste fire årene. Siv er medlem av styret til Møre og Romsdal Arbeiderparti. Sammen med resten av det nye styret for Ålesund Arbeiderparti er fokus nå å bygge en sterk og inkluderende organisasjon og å vinne fylkes- og kommunevalget i 2019.

  • Kjell Neergaard er 53 år, gift og har fire barn. Kjell har vært med i lokalpolitikken i 24 år, og går inn i sin syvende periode i kommunestyret. Kjell har snart 30 års yrkeserfaring både fra privat sektor men lengst i offentlig. Kjell jobbet i størstedelen av sitt yrkesaktive liv i trygdeetaten/NAV. 16 år i lederstilling Kjell Neergaard ønsker å fortsette å jobbe hardt for Kristiansund og Nordmøres framtid. Vi har nå mange gode prosjekt som jeg ønsker å være med på å sikre blir gjennomført sier han. Kjell har et stort nettverk. Kjell har et godt forhold til alle Nordmørskommunene. Kjell har også et kontaktnett som vil bli veldig viktig når det blir regjeringsskifte. Med våre folk i regjeringskontorene så er mulighetene for gjennomslag helt annerledes påpeker Kjell. Og da er det en fordel å kjenne og være venner med de som styrer landet. Når det gjelder sykehus så skal vi ikke gi oss. Fellessykehuset stiller vi oss ikke bak sier Kjell bestemt. Et sykehus med føde og akutt i Kristiansund er vårt ønske. Kjell Neergaard er også av landets sterkeste kritikere av foretaksmodellen og talte ledelsen i Arbeiderpartiet imot på Arbeiderpartiets landsmøtet. Denne kampen skal vinnes sier Kjell. Foretaksmodellen gjøres om og vi får igjen en styring av sykehusene som er under folkevalgt kontroll. Det går den veien sier en optimistisk ordfører. Jeg mener også at kommunestyret i Kristiansund skal innlede samtaler med ønske om å bytte region. Jeg har tro på at mulighetene nordover er verd å sjekke ut. Jeg står den politiske ledelsen i Trøndelag nært og jeg lover å bruke alle mine kontakter der for å finne ut av mulighetene og realismen i eventuell regionbytte. Og før eventuelt Kristiansund søker regionbytte så skal folket i Kristiansund få si sitt fortsetter han. Dette er en viktig beslutning som krever gode og demokratiske beslutningsprosesser. Og når det gjelder region så avslutter Kjell med at husk. Det er til slutt stortinget og regjeringen som avgjør om vi får bli en del av Trøndelag. Avslutningsvis vil Kjell Neergaard skryte av den listen Arbeiderpartiet stiller til valg med. Dette er en engasjert gjeng som virkelig brenner for sosialdemokratiet og Kristiansund. Her har vi rutinerte politikere. Her har vi folk som har engasjert seg i frivillige organisasjoner enten det er veldedighet, idrett eller annet. Her har vi en gjeng som ønsker det best for byen oss avslutter en optimistisk og kampklar Kjell Neergaard. Har med godt lag som har evne og vilje til å gjennomføre god politikk for kommunen vår

  • Kristina Roald