Om Møre og Romsdal Ap

Møre og Romsdal Arbeiderparti


Partikontoret

  • Eli Fredriksen

  • - Jeg velger Arbeiderpartiet fordi partiet har en politikk som favner om hele samfunnet, der alle samfunnsgrupper blir ivaretatt på en god måte. De som har behov for at samfunnet stiller opp når vanskelige livssituasjoner melder seg, hører hjemme i Arbeiderpartiet. Svein-Rune er 59 år og bor på Blindheim. Han arbeider som kirkeverge, er gift med Chatrine og har tre barn. Svein-Rune ønsker ikke at velferdstjenestene våre skal settes ut på anbud; helse og skole skal drives i offentlig regi. Gi han din stemme 9. september!

Styret

  • Fylkesleder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, ordførerkandidat for Rauma Arbeiderparti, samt 2. kandidat for Møre og Romsdal Arbeiderparti

  • Ståle Refstie

    Som Sunndaling er jeg glad i naturen, men trives vel så godt med nesa nedi ei bok. Jeg er dessuten glad i mennesker. Ingenting opprører meg mer enn mennesker som på det groveste tar seg til rette på bekostning av andre. Ingenting rører meg mer enn mennesker som uten tanke på seg selv gjør stor innsats for andre. For meg er mellommenneskelig forståelse, fellesskap, samhandling, solidaritet, sosial utjevning og velferdsstat ensbetydende med sivilisasjon. Slik skaper vi gode samfunn, og slik kan vi leve i fred. Så skal jeg ikke påstå at jeg lever opp til disse idealene, men jeg forsøker - og så lenge vi forsøker er det håp.

  • -Arbeiderpartiet er partiet som tar vare på alle i samfunnet. Det er partiet med den mest rettferdige politikken. At alle skal med er det avgjørende for at jeg velger å være representant for partiet. Alt henger sammen men vi er aldri sterkere enn det svakeste leddet. Som samfunn mener jeg at vi har et varmere og bedre samfunn fordi Arbeiderpartiet har vært så sterkt. Slik skal det fortsette å være. Siv Katrin Ulla bor på Vatne i Haram kommune sammen med to Jacob (12) og Henrik (10). Her har hun bodd siden hun flyttet hjem fra England i 2010, og har vært engasjert i lokalsamfunnet siden. Inneværende periode er hun gruppeleder i kommunestyregruppen for Haram Ap og medlem av formannskapet. Siv har også vært kommunepartileder for Haram Ap de siste fire årene. Siv er medlem av styret til Møre og Romsdal Arbeiderparti. Sammen med resten av det nye styret for Ålesund Arbeiderparti er fokus nå å bygge en sterk og inkluderende organisasjon og å vinne fylkes- og kommunevalget i 2019.

  • Bjarne Elde har et langt virke i lokalpolitikken. Ble innvalgt i Kristiansund Bystyre første gang i 1975, den gang som ung AUF`er. Er i dag medlem i Bystyre, Formannskap, leder i Plan- og bygningsråd og medlem iOlje- og energiutvalg. Jeg er opptatt av næringsutvikling og vil jobbe for at regionsenteret Kristiansund skal bidra til en nødvendig vekst i antall arbeidsplasser. Vi må ha et bredt fokus på alle næringer som bidrar til verdiskaping og sysselsetting. «Havbyen Kristiansund» må selvsagt rigge seg til ytterligere vekst innen havnæringene, der vi har gode fortrinn knyttet til kompetanse og teknologi. * Satsingen på Campus Kristiansund skal styrke kompetansebyggingen i Kristiansund og på Nordmøre, og vi skal samtidig bidra til en positiv sentrumsutvikling. * Vi skal støtte prosjekter innen idrett og kultur, for å bidra til at Kristiansund skal fremstå som et attraktivt og trivelig regionsenter. * Byggingen av et Opera- og kulturhus er viktig for å sikre en etterlengtet utvikling av gode kulturaktiviteter for både barn, unge og voksne., Bjarne er pensjonist men har ft. et deltidsengasjement i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS. Bjarne er styreleder Operaen i Kristiansund.

  • Kristina Roald