Våre politikere

Stortingsrepresentanter 2021-2025


Fylkestinget

  • Geir Ove Leite

    Geir Ove Leite sit både i kommunestyret og fylkestinget. Han er fulltids fylkespolitikar denne perioden og sit i fylkesutvalet og hovudutval for samferdsel i fylkestinget. I Ålesund kommunestyre er han vara til formannskapet og medlem i utval for teknisk, miljø og samfersel. Geir Ove bur på Skodje, er gift og har tre vaksne born. Han er lektor ved Ålesund vgs, og har vore aktiv i politikken i åtte år. I dei fire første åra var han varaordførar i Skodje. I fritida er han glad i friluftsliv og fysisk aktivitet. Levande lokalsamfunn i heile kommunen, byutvikling og kultur er viktige satsingsområder for å skape bulyst og trivsel. Difor vil han prioritere ei satsing på det frivillige, lag og organisasjonar. Han arbeider for gode og likeverdige tenester innan barnehage, skule og eldreomsorg for alle i heile kommunen.

  • Eg er født,oppvokst og bor fortsatt i Ulsteinvik på Sunnmøre. Jobbar i Ulstein Group som skipselektrikker og lærlingeansvarleg. Stortrives fortsatt med det etter 34 år:) Har vore hovedtillitsvalt i ElogIt forbundet i Ulstein Elektro og sit no i Kommunestyret for AP i Ulstein og på fylkestinget i M&R. Mi hjertesak er sjølvsagt den Maritime klynga her på Nordvestlandet som er unik.. Ellers er eg særdeles opptatt av "gråsone barna" skal få gode og værdige læringsforhold i skulen. Toleranse,rettferd og respekt er verdiar eg set høgt..

  • Jeg er født i 1983 og bor i Molde. Jeg arbeider som barnehagestyrer. Jeg brenner for at Møre og Romsdal skal være attraktiv og inkluderende, da er det viktig med åpne samfunn og små forskjeller.

  • Jeg er født i 1998 og kommer fra Sunndalsøra. Hjertesaken min er inkludering i innvandrings- og skolepolitikk. Det jeg liker med Arbeiderpartiet er at de tar hensyn til alle i samfunnet og ønsker å gi alle mennesker like muligheter.

  • Jeg er født i 2003, kommer fra fjord og er varaordfører der. I tillegg studerer jeg i Volda. Jeg brenner for at alle skal ha muligheten til å leve sitt beste liv- i hele Møre og Romsdal

  • Jeg er født i 1971 og kommer fra Molde, her er jeg også varaordfører. Jeg brenner for at alle skal ha like muligheter, god utdanning, et levende kulturliv i et berikende samfunn

  • Jeg er født i 1990, kommer fra Ørsta og arbeider som senioradvokat. Som fylkespolitiker jobber jeg for et Møre og Romsdal med trygge jobber, høykvalitets skoler og kulturliv.


Styret