Våre politikere


Stortingsrepresentanter

 • Else-May Norderhus

  Etter ti år i LO har jeg vært ute på bedriftsbesøk mye både i eget fylke og resten av landet. Jeg brenner for næringsutvikling i hele landet og at vi skal kunne ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid. Jeg er født og oppvokst i Halsa kommune. De siste 15 årene har jeg bodd i rosenes by Molde. Høsten 2009 ble jeg valgt inn på Stortinget for Ap i Møre og Romsdal. Jeg er Arbeiderpartiets fraksjonsleder i næringskomiteen. Jeg ble valgt inn sentralstyret på Arbeiderpartiets landsmøte våren 2013. Inviterer deg også til å besøke meg på: www.elsemay.no

 • Fredric Holen Bjørdal

  Eg brenn for eit samfunn med friheit, tryggheit og moglegheiter for alle. Eit velorganisert arbeidsliv og eit samfunn med små sosiale og økonomiske forskjellar mellom folk. Vi ser no at mykje av dette er under press. På Høgre og FrP si vakt har forskjellane mellom folk auka, og fleire står utan arbeid. Arbeid til alle er ein raud tråd i mitt politiske engasjement. Fordi det er nøkkelen til friheit og sjølvstende for kvar einskild av oss. Det er grunnlaget for vekst og verdiskaping for landet. Det er føresetnaden for vår velferdsmodell. Alle skal bidra, fordi alle trengs. Møre og Romsdal er unikt. Vi bur i byar, tettstadar, fjordarmar og åssider. Eg ønskjer å ta heile fylket, og heile landet, i bruk. Vi har mange naturgitte fortrinn, og havet står i ei særklasse. Ikkje nokon stad er vi betre eigna til å leie an i utviklinga av havets moglegheiter enn i Møre og Romsdal. Desse fortrinna må vi utnytte, for å styrkje oss som teknologi- og industrifylke. Møre og Romsdal vil jobbe. Det er ei politisk oppgåve å leggje til rette for vekst, arbeidsplassar og verdiskaping i fylket vårt. Den oppgåva vil eg bidra til, difor stiller eg til val for Arbeidarpartiet.


Fylkestinget

 • Jeg er ei engasjert dame fra Sunndalsøra, og er spesielt opptatt av industripolitikk, landbruk og helse og omsorg. Særlig er eldreomsorg, psykisk helse for barn og unge, samt rusomsorg politikkområder jeg brenner for. Solidaritet, rettferdig fordeling og like muligheter for alle er grunnverdier jeg deler med Arbeiderpartiet. Dette er også de verdiene som driver mitt politiske engasjement. Tove-Lise har vært ordfører i Sunndal, møtt en periode fast på Stortinget og i den siste perioden møtt en del som 1.vara og hun er i tillegg gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget i Møre og Romsdal.

 • - Arbeiderpartiet har vært både arkitekt og byggeleder av verdens beste land å bo i. Det handler om å stå sammen om noen kjerneverdier. At viktige saker løses best sammen. I fellesskap. Eva bor på Nørvøy, er ordfører i Ålesund Kommune og leder i Fellesnemnda for Nye Ålesund kommune. Hun har som mål å styrke byen og bygdene som attraktive og levende, med et urbant sentrum, og å bidra til videreutvikling og vekst i Ålesundsregionen.

 • Jakob Vorren

 • -Arbeiderpartiet er partiet som tar vare på alle i samfunnet. Det er partiet med den mest rettferdige politikken. At alle skal med er det avgjørende for at jeg velger å være representant for partiet. Alt henger sammen men vi er aldri sterkere enn det svakeste leddet. Som samfunn mener jeg at vi har et varmere og bedre samfunn fordi Arbeiderpartiet har vært så sterkt. Slik skal det fortsette å være. Siv Katrin Ulla bor på Vatne i Haram kommune sammen med to Jacob (12) og Henrik (10). Her har hun bodd siden hun flyttet hjem fra England i 2010, og har vært engasjert i lokalsamfunnet siden. Inneværende periode er hun gruppeleder i kommunestyregruppen for Haram Ap og medlem av formannskapet. Siv har også vært kommunepartileder for Haram Ap de siste fire årene. Siv er medlem av styret til Møre og Romsdal Arbeiderparti. Sammen med resten av det nye styret for Ålesund Arbeiderparti er fokus nå å bygge en sterk og inkluderende organisasjon og å vinne fylkes- og kommunevalget i 2019.

 • Erik Kursetgjerde

  “For meg er trygge og gode tenester for alle innbyggjarane i Sykkylven viktig. På same tid er det viktig at kommuna har ein aktiv næringspolitikk, blant anna ved å bruke kommunas innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet - og ha eit fokus på grønne innovative anskaffelsar.


Styret

 • Fylkesleder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, ordførerkandidat for Rauma Arbeiderparti, samt 2. kandidat for Møre og Romsdal Arbeiderparti

 • Ståle Refstie

  Som Sunndaling er jeg glad i naturen, men trives vel så godt med nesa nedi ei bok. Jeg er dessuten glad i mennesker. Ingenting opprører meg mer enn mennesker som på det groveste tar seg til rette på bekostning av andre. Ingenting rører meg mer enn mennesker som uten tanke på seg selv gjør stor innsats for andre. For meg er mellommenneskelig forståelse, fellesskap, samhandling, solidaritet, sosial utjevning og velferdsstat ensbetydende med sivilisasjon. Slik skaper vi gode samfunn, og slik kan vi leve i fred. Så skal jeg ikke påstå at jeg lever opp til disse idealene, men jeg forsøker - og så lenge vi forsøker er det håp.

 • -Arbeiderpartiet er partiet som tar vare på alle i samfunnet. Det er partiet med den mest rettferdige politikken. At alle skal med er det avgjørende for at jeg velger å være representant for partiet. Alt henger sammen men vi er aldri sterkere enn det svakeste leddet. Som samfunn mener jeg at vi har et varmere og bedre samfunn fordi Arbeiderpartiet har vært så sterkt. Slik skal det fortsette å være. Siv Katrin Ulla bor på Vatne i Haram kommune sammen med to Jacob (12) og Henrik (10). Her har hun bodd siden hun flyttet hjem fra England i 2010, og har vært engasjert i lokalsamfunnet siden. Inneværende periode er hun gruppeleder i kommunestyregruppen for Haram Ap og medlem av formannskapet. Siv har også vært kommunepartileder for Haram Ap de siste fire årene. Siv er medlem av styret til Møre og Romsdal Arbeiderparti. Sammen med resten av det nye styret for Ålesund Arbeiderparti er fokus nå å bygge en sterk og inkluderende organisasjon og å vinne fylkes- og kommunevalget i 2019.

 • Kjell Neergaard er 53 år, gift og har fire barn. Kjell har vært med i lokalpolitikken i 24 år, og går inn i sin syvende periode i kommunestyret. Kjell har snart 30 års yrkeserfaring både fra privat sektor men lengst i offentlig. Kjell jobbet i størstedelen av sitt yrkesaktive liv i trygdeetaten/NAV. 16 år i lederstilling Kjell Neergaard ønsker å fortsette å jobbe hardt for Kristiansund og Nordmøres framtid. Vi har nå mange gode prosjekt som jeg ønsker å være med på å sikre blir gjennomført sier han. Kjell har et stort nettverk. Kjell har et godt forhold til alle Nordmørskommunene. Kjell har også et kontaktnett som vil bli veldig viktig når det blir regjeringsskifte. Med våre folk i regjeringskontorene så er mulighetene for gjennomslag helt annerledes påpeker Kjell. Og da er det en fordel å kjenne og være venner med de som styrer landet. Når det gjelder sykehus så skal vi ikke gi oss. Fellessykehuset stiller vi oss ikke bak sier Kjell bestemt. Et sykehus med føde og akutt i Kristiansund er vårt ønske. Kjell Neergaard er også av landets sterkeste kritikere av foretaksmodellen og talte ledelsen i Arbeiderpartiet imot på Arbeiderpartiets landsmøtet. Denne kampen skal vinnes sier Kjell. Foretaksmodellen gjøres om og vi får igjen en styring av sykehusene som er under folkevalgt kontroll. Det går den veien sier en optimistisk ordfører. Jeg mener også at kommunestyret i Kristiansund skal innlede samtaler med ønske om å bytte region. Jeg har tro på at mulighetene nordover er verd å sjekke ut. Jeg står den politiske ledelsen i Trøndelag nært og jeg lover å bruke alle mine kontakter der for å finne ut av mulighetene og realismen i eventuell regionbytte. Og før eventuelt Kristiansund søker regionbytte så skal folket i Kristiansund få si sitt fortsetter han. Dette er en viktig beslutning som krever gode og demokratiske beslutningsprosesser. Og når det gjelder region så avslutter Kjell med at husk. Det er til slutt stortinget og regjeringen som avgjør om vi får bli en del av Trøndelag. Avslutningsvis vil Kjell Neergaard skryte av den listen Arbeiderpartiet stiller til valg med. Dette er en engasjert gjeng som virkelig brenner for sosialdemokratiet og Kristiansund. Her har vi rutinerte politikere. Her har vi folk som har engasjert seg i frivillige organisasjoner enten det er veldedighet, idrett eller annet. Her har vi en gjeng som ønsker det best for byen oss avslutter en optimistisk og kampklar Kjell Neergaard. Har med godt lag som har evne og vilje til å gjennomføre god politikk for kommunen vår

 • Kristina Roald