Styremedlem

Åse Kristin Ask Bakke

Åse Kristin er stortingsrepresentant for Møre og Romsdal og sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Åse Kristin er familiepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Åse Kristin Ask Bakke

Åse Kristin er 26 år, bor i Ålesund og er medlem i Fagforbundet.Hun er sykepleier og jobber i hjemmesykepleien i Ålesund.

Åse Kristin kjemper for hele og faste stillinger. Alle skal ha et trygt arbeid, en lønn å leve av og mulighet til å eie egen bolig.