Politikken - Arbeid

Regjeringen har ikke gjort nok for å møte nedturen i industri og næringsliv. Ledigheten er den største på 20 år. Spesielt er ungdomsledigheten bekymringsfull. Vi trenger en ny kurs, og en mer aktiv næringspolitikk. Hva vil vi? • Bygge flere klimavennlige ferger i Møre og Romsdal. Få gjennomført et pilotprosjekt med hydrogenferge. • Stoppe angrepene på faglige rettigheter. Vi vil ha en ny og forbedret Arbeidsmiljølov, ikke flere midlertidig ansatte. • Sørge for at næringslivet i fylket kan koble seg på et toppindustrisenter og et eget verdiskapingsprogram for havet . • Øke utviklingstilskuddene til næringslivet i fylket. • Få unge raskt i jobb gjennom et eget Nav Ung, tett og individuell oppfølging i systemet, og en ny aktivitetsreform for unge. • Bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Norske lønns- og arbeidsvilkår må gjelde både på fastlandet og i norske farvann. Vi vil ha offentlige innkjøp som stenger ute useriøse aktører og gjør det enkelt å være seriøs.

Fylkestingsprogram

Vedlegg 1

I forgrunnen ser vi baugen til et skip, i bakgrunnen ligger et annet skip til kais. Foto: Øivind Haug