Stortingsrepresentant

Åse Kristin Ask Bakke

Åse Kristin er 26 år, bor i Ålesund og er medlem i Fagforbundet.
Hun er sykepleier og jobber i hjemmesykepleien i Ålesund.

Åse Kristin kjemper for hele og faste stillinger.
Alle skal ha et trygt arbeid, en lønn å leve av og mulighet til å eie egen bolig.

Åse Kristin Ask Bakke