Alle må på dekk når stormen kommer

Den perfekte stormen» er navnet på en amerikansk film fra 2000 basert på en virkelig hendelse. Mannskapet på fiskebåten «Andrea Gail» trosser en rekke advarsler om spesielt dårlig vær - den perfekte stormen. Det ender dårlig. Skipet går ned. Besetningen drukner. 

Nå advarer Maritimt Forum Nordvest om at en ny perfekt storm er på vei for maritim sektor: 

Koronapandemien er den siste av flere kriser som har skylt innover næringa de siste åra. Maritimt Forum viser til en rapport av Menon Economics som viser at maritim sektor risikerer å bli halvert. 10.000 arbeidsplasser står på spill, bare i Møre og Romsdal. 

Når krisa rammer til sjøs eller på land, er det samme oppskrifta som gjelder. Alle menn og kvinner må på dekk. Advarsler må tas på alvor. Kraftfulle tiltak må settes inn tidlig nok for å unngå at det verste skjer. 

Næringa sjøl har vært tydelig lenge på hva som trengs. Regjeringa har gjort noe, sist med utviding av permisjonsregelverket til 52 uker, men som næringa selv sier: «de store aktivitetsskapende tiltakene har så langt uteblitt.» 

Siden i mars har Maritimt Forum bedt om å få forsert bygginga av fem minesveipere. Dette kravet har fått bred støtte, blant annet fra tillitsvalgte fra Arbeiderpartiet langs hele kysten. 

Det hjalp lite. Pengene ble prioritert til andre ting da regjeringa og Fremskrittspartiet gjorde opp revidert nasjonalbudsjett før sommeren. 

Det neste konkrete tiltaket næringa selv peker på, er en vrakpantordning for utrangerte fartøy. Her har regjeringa gått inn med 75 millioner kroner for nærskipsflåten. Men summen er altfor liten, og nærskipsflåten treffer verftene våre dårlig. De er mest konkurransedyktige på bygging av større skip med høy kompleksitet. Ordningen må derfor utvides kraftig, både i sum og omfang. Arbeiderpartiets forslag om 200 millioner ekstra til utrangering av fartøy og rigger hadde vært en god begynnelse. Dessverre ble forslaget stemt ned av Høyreregjeringa og Fremskrittspartiet. 

2021 blir skjebneåret for maritim næring og dermed hele kyst-Norge. «Om vi ikke får på plass flere tiltak for næringen kan det bli vanskeligere å komme i gang igjen, og vi risikerer at store deler av den maritime næringen blir borte», skriver Jonas Gahr Støre i sin kronikk. 

Det er selvsagt riktig. 

Vi skal gjøre vårt med det handlingsrommet vi har i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det skulle bare mangle. Så skulle det også bare mangle at Høyre og Fremskrittspartiet gjør sitt i statsbudsjettet for 2021. Da må både minesveiperne og panteordninga på plass. Slik vi kan få navigert kyst-Norge inn smulere farvann før den perfekte stormen slår innover oss.

Tove-Lise Torve, fylkesordfører i Møre og Romsdal (Ap) og Per Vidar Kjølmoen, fylkesvaraordfører og leder av Møre og Romsdal Arbeiderparti