Arbeiderpartiet sørger for en gjennomgang av vindkraftkonsesjoner

Else-May Norderhus

Arbeiderpartiet ber Regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjonene har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav for å forsikre oss om at alt er gjort riktig, sier stortingsrepresentant Else-May Norderhus.

I Møre og Romsdal er det utbygging på Haramsøya som har skapt et stort engasjement vedrørende vindkraftutbygging. Stortinget vedtar rammer for hvordan vindkraftkonsesjoner gis, mens det er Regjeringen som deler ut de enkeltes konsesjoner. 

Arbeiderpartiet er opptatt av god forvaltningspraksis og spesielt i omstridte saker er det viktig at innbyggerne kan ha tillitt til at prosessene har vært tilstrekkelige gode, grundige og inkluderende.

Dersom det kommer ny vesentlig kunnskap etter gjennomgang av konsesjonsbehandlingen, så må man kunne evne å justere kursen, særlig når det har gått lang tid mellom konsesjon og planlagt utbygging, sier stortingsrepresentanten fra Møre og Romsdal Ap.