Arbeiderpartiet støtter bruk av 175 millioner kr

Line og Tove-Lise Torve

Konsekvensene av koronakrisa rammer næringslivet i Møre og Romsdal hardt. Mange bedrifter har mistet inntekstgrunnlaget over natta, andre sier de får problemer i nær framtid. Mange er permittert eller står i fare for å miste arbeidet sitt. 

Fylkesordfører Tove Lise Torve har de siste ukene arbeidet for å få en målrettet tiltakspakke for næringsliv og samfunnsliv i Møre og Romsdal. Hun har hatt tett dialog med næringslivet og fylkespartnerskapet for verdiskaping og kompetanse siden koronakrisen traff Møre og Romsdal.

-I denne alvorlige situasjonen må alle gode krefter trå til for å holde hjulene i gang i næringslivet, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve. Hun ga derfor fylkeskommunedirektøren i oppdrag å starte arbeidet med ei fylkeskommunal tiltakspakke 18. mars.

Fylkeskommunedirektøren la fram tiltakspakka fredag 3. april. Tiltakspakka følger opp de fleste innspillene som har kommet fra ulike aktører.

-Jeg er godt fornøyd med tiltakspakka, sier Torve.

Her foreslås det å bruke 175 millioner fylkeskommunale kroner på målretta tiltak.

Fylkesordføreren er glad for at NHO og LO i Møre og Romsdal gir sin tilslutning til tiltakspakka. Nå håper fylkesordføreren at også fylkestinget er positive, slik at tiltaka straks settes ut i livet.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Line Hoem, sier Arbeiderpartiet støtter tiltakene i krisepakken. Spesielt fornøyd er hun med at tiltakene vil komme lokalt næringsliv til gode i hele fylket og at det er tiltak som kan settes i gang raskt.

Arbeiderpartiet ønsker å forsterke krisepakken ytterligere med flere forslag. Blant annet at dersom det kommer statlige tilskudd til motkonjunkturtiltak så vil fylkeskommunen prioritere fylkeskommunale prosjekt innen trafikksikkerhetstiltak som gang og sykkelveier, rassikring og byggeprosjekter på videregående skoler. Hun trekker også frem viktigheten av at fylkeskommunen skal betale fakturaer så raskt som mulig for å bedre likviditeten i bedrifter og organisasjoner.

«Nå må vi stå på for de som trenger oss. Dette er viktig for næringslivet vårt, og for de familiene som går en usikker jobbfremtid i møte. Det er fellesskapet som har de sterkeste skuldrene nå.» sier Hoem.

Kontaktpersoner:Tove-Lise Torve, fylkesordfører, [email protected], mob 941 65 175

Line Hoem, gruppeleder Arbeiderpartiet, [email protected], 98651784