Dette skal vi greie, sammen!

Vi er i en spesiell situasjon for tida, samfunnet og livene våre er snudd på hodet. Mange kjenner på ensomheten nå. Vi må ha med oss lagånden i tiden framover. Nå, mer enn noen gang, er det viktig å stå sammen framfor å dyrke splittelse og misnøye. Ikke se etter feil hos andre, se heller om du kan finne noe positivt! Vi skylder hverandre å ha troen på at alle gjør sitt i beste hensikt for å komme gjennom krisen, sier fylkespartiets nestleder og ordfører i Aure, Hanne-Berit Brekken.  

Vi er i en spesiell situasjon for tida, samfunnet og livene våre er snudd på hodet. Alt fokus er på å hindre og begrense smitte av COVID-19, det meste annet er satt på vent på ubestemt tid. For meg har arbeidsdagene blitt lengre, læringskurven brattere og ansvaret føles enormt stort. For andre har situasjonen hatt helt andre konsekvenser. Mange er permitterte og mange frykter for å bli det. Bedriftsledere har måttet ty til uønskede grep ovenfor sine ansatte og bedriftseiere og grundere frykter for at livsverket ikke skal greie seg gjennom denne krisen. Dette skaper økonomisk utrygghet og frykt for fremtiden. Disse må vi gi forsikringer om kompensasjon for tap. Vi skylder disse å støtte opp om dem. Jeg oppfordrer til å handle lokalt, kjøpe norskproduserte varer og til å leie inn lokal arbeidskraft!

Vi har mange som fra før sliter med tunge tanker, og denne situasjonen gjør ikke livet lettere for dem.. Gruppen som sliter med psykiske lidelser kommer til å vokse framover. Her har vi en jobb å gjøre med å fange opp de som sliter og gi dem hjelp. Vi kan ikke dra på besøk eller gi en klem, men vi kan ta en telefon og gi ett varmende smil. Vi har også mange som befinner seg i risikogruppen, de som er ekstra sårbare ved en eventuell smitte, og som nå er livredde for at viruset skal nå fram til oss. Mange frykter at de ikke vil overleve viruset om de skulle bli smittet. Alle har vi vel også noen vi kjenner som befinner seg i risikogruppen, som vi ønsker å beskytte. Men det vi også kan være rimelig sikker på, er at det finnes mennesker som vi er glade i, som også er i denne gruppen, men som vi ikke vet er der! Og, de som står i førstelinjen, vårt enestående helsevesen, de som dag og natt befinner seg i utsatte posisjoner for å trygge og hjelpe alle oss andre, de må vi verne om. Vi skylder alle disse å følge de retningslinjene som er pålagt oss for å hindre at smitten sprer seg.

En annen gruppe jeg er svært bekymret for i disse dager er de som er utsatt for rus, vold og overgrep i heimen. Vi ser at statistikken for slike lovbrudd øker betraktelig nå. For barn som opplever dette er skolen et fristed og det tryggeste stedet å være. Nå er denne tryggheten tatt fra dem. Vi skylder disse ofrene å være ekstra observante nå. Her har vi alle et ansvar for å se, lytte og å melde ifra dersom vi frykter for noens trygghet!

En annen gruppe som har fått mye oppmerksomhet, er eiere av fritidsboliger. De er også frarøvet sin frihet til å bruke eiendommen sin. Jeg forstår så godt at dette er frustrerende! Samtidig er jeg glad for at de også tar dette alvorlig og bidrar i den felles dugnaden med å holde seg hjemme. Disse fortjener ikke å bli hengt ut i media pga. at noen få ikke vil akseptere forbudet. De aller, aller fleste forstår dette og handler etter de retningslinjene som er satt! Vi skylder disse å ønske dem hjertelig velkommen tilbake til hytta/fritidsboligen så fort dette er over!

Alle er vi nå hindret i å være sosiale, det er tøft nok i seg selv. Mange kjenner på ensomhet nå. Ta en telefon, det kan lyse opp dagen for den du ringer! Jeg savner varme klemmer, trefninger med venner og besøk av familie. Men, det skal vi greie å stå i for en begrenset periode. Vi får være digitalt sosiale nå. Men også her må vi ha med oss lagånden. Nå, mer enn noen gang, er det viktig å stå sammen framfor å dyrke splittelse og misnøye. Ikke se etter feil hos andre, se heller om du kan finne noe positivt! Vi skylder hverandre å ha troen på at alle gjør sitt i beste hensikt for å komme gjennom krisen!

Sentrale-, regionale- og lokale myndigheter gjør også en solid innsats for å håndtere denne krisen på beste måte. Alle vil vi det samme; hindre smitte og verne om befolkning, næringsliv og samfunnet ellers. Dette er ikke en kamp mellom partigrupper eller personer, dette er en felles kamp som vi kun kan vinne dersom vi alle spiller på samme lag! Vi skylder hverandre å sette fellesskapet først!

Ta vare på hverandre, dette skal vi greie, sammen!