Endelig listeforslag fra nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen til Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal har kommet med sin endelige innstilling til liste før Stortingsvalget i 2021. 

Lista har vært på høring hos alle kommunepartiene og AUF i Møre og Romsdal. Nominasjonskomiteen har fått tilbakemeldinger fra et stort flertall for forslaget og opprettholder derfor sitt forslag med Per Vidar Kjølmoen på topp, Åse Kristin Ask Bakke på andre plass og Berit Tønnesen på tredje plass.