Man ser alle delegatene på årsmøte

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal Arbeiderparti

18. - 19. mars i Molde

Kjersti åpner møtet

Partisekretær Kjersti Stenseng gjester årsmøtet. Hun holder innlegg om den politiske situasjonen både i Norge, men også i verden. 

- Arbeiderpartiet skal være samfunnets fremtidsoptimister!

Kjersti samler trådene ved å minne om at Arbeiderpartiet alltid har vært fremtidsoptimistene i samfunnet. Arbeiderpartiet har alltid sett lengre enn til imorgen. Vi fokuserer på horisonten, og tar oss gjennom krisen. 

Med dette innledet hun også den generelle debatten. 

Jens Aklestad holder innlegg til årsmøtet om siviltjeneste.

Ordførerkandidat i Fjord, Jens Aklestad, holder innlegg på årsmøtet om siviltjeneste

Her er alle forslag som er fremmet til fylkesårsmøtet

57 delegater tok ordet under debatten. Temaer som kraft, ferger, helse og seksualundervisning ble debattert godt. Det hele har resultert i ny, god og forfriskende politikk. 

Kjersti summerte debatten 

- God sosialdemokratisk politikk er svaret!

I åtte år har Erna sin regjering svekket fylkeskommunene. De var regjeringen som ønsket å skrote hele fylkeskommunen, nå er tiden inne for å styrke fylkeskommunene. En av de mange perspektivene Kjersti noterer seg og tar ferger er grunnleggende infrastruktur i Møre og Romsdal. 

Hun oppfordrer også til at alle i salen har selvtillit når vi snakker om politikken vår. Det er våre verdier som har bygget landet! 

For å komme over de vanskelige situasjonene vi nå står ovenfor er det god sosialdemokratisk politikk som er svaret konkluderer Kjersti med. 

Kjersti Stenseng holder opp hurdalsplattformen og forklarer all den gode sosialdemokratiske politikken som står i den

Partisekretær Kjersti Stenseng viser til den gode sosialdemokratiske politikken som står i Hurdalsplattformen

Anne Berit fra Ålesund vant pris

For første gang ble Egil Ekhaugen pris for godt organisasjonsarbeid utdelt. Denne gikk til partileder og ordførerkandidat Anne Berit Støyva Emblem fra Ålesund. 

Prisen deles ut til personer eller lokalparti som utvikler god organisasjon og politikk som er med på å vinne nye velgere.  

Anne Berit har stått på for laget i Ålesund, og har utviklet Ålesund Arbeiderparti i en god retning. Hun har også sørget for en ryddig prosess under gjenopprettingen av Haram Arbeiderparti.

Per Vidar og Anne Berit står å ser på hverandre. Anne Berit har fått en buket røde roser

Stortingsrepresentant og tidligere fylkesleder overrekker Egil Ekhaugens pris til Anne Berit.

Valg av nytt styre

Valgkomiteen legger frem sin innstilling. En enstemmig komité innstiller Aure-ordfører Hanne-Berit Brekke som ny leder, og Volda-varaordfører Sverre Leivdal til nestleder. 

Videre innstilte de Arne Grødahl fra Kristiansund og Aud Solveig Malmedal fra Hustadvika som hhv. styremedlem og medlemsansvarlig. 

Valget gjennomføres, og Hanne-Berit blir valgt med stående applaus.

Tidligere leder, Per Vidar Kjølmoen fra Rauma er innstillt som styremedlem

Nyvalgt fylkesleder står på stolen og mottar stående applaus fra forsamlingen

Nyvalgt leder Hanne-Berit (i midten) får stående applaus av årsmøte.

Det ble også gjennomført valg av landsmøtedelegater. For alle stillinger på valg, og hvem som ble innstilt, se filen under. 

Alle innstillinger ble godkjent av årsmøtet, og resultatet av valgene er derfor slik det fremkommer av innstillingen

- Det er ikke vi og dem, det er oss!

Hanne-Berit holder sin første tale som fylkesleder. Hun snakker om den spennende reisen Møre og Romsdal Arbeiderparti har hatt, og hvordan organisasjonen har blomstret og utviklet seg med Per Vidar i spissen. Hun tar oss også med tilbake til sitt aller første årsmøte i fylkespartiet.

- På mitt første fylkesårsmøte satt jeg som en liten tulipan blant alle store sterke rosene. Så skjønte jeg ikke helt, men hos er det ikke noe vi og dem. For i vårt parti er det oss. 

Hanne Berit snakker også om viktigheten av Møre og Romsdal Arbeiderparti, og samholdet i partiet. Vi er den sosialdemokratiske stemmen i fylket, sammen har vi fått et litt mindre blått fylke. Hun konkluderer med at er vårt største fortrinn.

- Dere har gjort at jeg står her i dag, med hodet hevet. Jeg tør å være meg selv, tør å fronte politikken vår og det er fordi jeg vet at jeg har dere i ryggen. 

Det er sammen vi vinner valget. For å vinne valget må vi være en samlet, sterk og tydelig stemme. Hanne-Berit avslutter med å snakke om at laget vårt er solid og godt, alle skal være velkommen i Møre og Romsdal Arbeiderparti. 

- Jeg håper alle dere, ny eller gammel, kjenner på at vi er et lag. 

Bildet viser Møre og Romsdal sitt nye fylkesstyre 2023

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Arbeiderparti 2023