Fylkesårsmøte

Møre og Romsdal Arbeiderparti avholder digitalt fylkesårsmøte lørdag 29. august. Fylkespartiet skulle i utgangspunktet avholdt fylkesårsmøte i mars, men pga covid-19 så ble møtet utsatt.