Fylkesårsmøtet 6. mars 2021 - digitalt møte på TEAMS

Lørdag 6. mars ble fylkesårsmøtet avholdt som digitalt møte. Alle de 26 kommunepartiene var representert og 121 delegater hadde stemmerett. Med gjester og fylkesstyret var det over 150 personer som deltok på årsmøtet.  Hadia innledet om den politiske situasjonen. Ikke helt uventet så startet hun med å gratulere oss med gjennomslaget for halvering av fergetakstene på alle samband i hele landet. Det ble fattet en rekke vedtak om ny god politikk. Det ble valgt nytt fylkesstyre, kontrollkomite og valgkomite. I valgår er det landsmøte og fylkesårsmøtet vedtok også hvilke 12 delegater som skal representere oss på det digitale landsmøtet som finner sted 15 til 17 april. Vedtakene finner du her.

Hadia