Fylkesstyret etter årsmøtet 2022

 Fra venstre: Ståle Refstie, Åse Kristin Ask Bakke, Lilly Gunn Nyheim, Bjarne Storfold Elde, Per Vidar Kjølmoen, Aud Solveig P. Malmedal, Hanne Berit Brekken, Elise Stokken, Erling Vestre, Kari Hoset Ansnes (tiltrer fra LO), Audhild Mork og Sverre Leivdal.

Fra venstre: Ståle Refstie, Åse Kristin Ask Bakke, Lilly Gunn Nyheim, Bjarne Storfold Elde, Per Vidar Kjølmoen, Aud Solveig P. Malmedal, Hanne Berit Brekken, Elise Stokken, Erling Vestre, Kari Hoset Ansnes (tiltrer fra LO), Audhild Mork og Sverre Leivdal.

i samband med årsmøtet ble styret utvidet fra 9 til 11 medlemmer. Alle valg var enstemmige ledsaget av akklamasjon. Det nye styret består av:

1) Leder (valgt for 2 år i 2021): Per Vidar Kjølmoen, Rauma

2) Nestleder (valgt for 2 år i 2021): Hanne Berit Brekken, Aure

3) Medlemsansvarlig (valgt for 2 år i 2021): Audhild Mork, Aukra

4) Styremedlem (valgt for 2 år i 2021): Eva Hove, Fjord

5) Styremedlem (valgt for 2 år i 2021): Bjarne Storfold Elde, Kristiansund

6) Styremedlem: Ståle Refstie, Sunndal

7) Styremedlem: Åse Kristin Ask Bakke Ålesund 

8) Styremedlem: Erling Vestre, Molde 

9) Styremedlem: Elise Stokken, Ørsta

10) Styremedlem: Sverre Leivdal, Volda

11) Styremedlem: Lilly Gunn Nyheim Surnadal

AUF) Jens Aklestad

Leder av kvinnenettverket: Lilly Gunn Nyheim, Surnadal

Varamedlemmer til styret:

1. Aud Solveig P. Malmedal, Hustadvika

2. Geir Ove Leite, Ålesund

3. Hege Merethe Gagnat, Molde

4. Odd Inge Teige, Averøy

AUF) Ingrid Stendahl