Karoline Antonie Slinning - ny fylkessekretær.

Karoline Antonie Slinning

Karoline Antonie Slinning er tilsatt som ny fylkessekretær i Møre og Romsdal Arbeiderparti.  Hun er 32 år og har blant annet en bachelor i HR og personalledelse.  Av yrkesbakgrunn har hun vært rådgiver og avdelingsleder i Sula kommune. Hun har også vært Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Sula kommune. Karoline Antonie er inne i sin andre periode som folkevalgt for Arbeiderpartiet i Sula. I tillegg til kommunestyret er hun leder av kultur- og folkehelseutvalget. Hun tiltrer stillingen som fylkessekretær i september og vi ønsker henne velkommen på laget og lykke til i en viktig og krevende jobb.