Kyst-Ap krever hastetiltak for verftsnæringen

Per Vidar Kjølmoen

Koronakrisen har skapt store utfordringer for verftsindustrien langs kysten av Norge. Nå går Aps politiske ledelse i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag ut med krav om at staten forserer bygging av mineryddere.

Koronakrisen og den påfølgende kollapsen av oljeprisen kan få store konsekvenser for verftsnæringa. Derfor krever nå politisk ledelse i tre kystfylker at staten bidrar til å holde hjulene i gang i verftsnæringa inntil situasjonen på verdensmarkedet er stabilisert.  - Verftsnæringa i Norge er unik med verdensledende kompetanse og enorme ringvirkninger for blant andre utstyrsprodusenter og norske eksportinntekter. Samtidig er næringen svært kapitalintensiv. Hvis bedrifter går over ende, kan viktig kompetanse være tapt for all framtid, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag fylkeskommune.

 Maritimt forum har foreslått en rekke tiltak for å avbøte på en alvorlig situasjon for næringen. Ett av dem er å forsere byggingen av inntil fem ny minerydderfartøy for sjøforsvaret (Vanguard-konseptet). Prosjektet er gryteklart og har en totalramme på 5,55 mrd kroner, inkludert byggingen av to forskingsfartøy.  Politiske representanter for Arbeiderpartiet langs kysten går nå ut med støtte til dette kravet. - Dette er et potensielt kinder-egg. Det holder hjulene i gang i en strategisk viktig næring, det bidrar til styrket forsvarsevne og det gir muligheter for ytterligere inntekter knyttet til salg av konseptet også til andre land, sier Per Vidar Kjølmoen, fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal fylkeskommune.  Nå forventer de at regjeringa kommer med støtte til initiativet i revidert nasjonalbudsjett. - Verftsnæringa har nå stått i en alvorlig krise i over seks uker. Nå er det på høy tid at regjeringa kommer med direkte tiltak som kan holde aktiviteten oppe langs hele kysten, sier Anne Gine Hestetun, gruppeleder i Vestland fylkeskommune.

 Mer info om Vanguard-konseptet: https://www.tu.no/artikler/dette-er-skipet-kongsberg-tilbyr-for-a-fylle-hullet-etter-helge-ingstad/474917