Listen til stortingsvalget 2021 er klar

Våre tre fremste stortingskandidater

Nominasjonsmøtet til Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal har vedtatt listen for Stortingsvalget i 2021. Fra Møre og Romsdal skal det velges åtte representanter for perioden 2021-2025, en mindre enn inneværende periode. Arbeiderpartiet har i dag to faste representanter.  

Per Vidar Kjølmoen har lang erfaring som fylkesleder, fylkesvaraordfører og gruppeleder i Rauma. Han er spesielt engasjert i næringspolitikk og maritim industri.

Åse Kristin Ask Bakke ble valgt til landets yngste varaordfører i 2015 i tidligere Sandøy kommune. Hun sitter i dag i Ålesund bystyre. Hun er utdannet sykepleier og er styreleder for Møre og Romsdal 110-sentral.

Berit Tønnesen er velkjent på Nordmøre. Til daglig jobber hun på opplæringskontoret med oppfølging av lærlinger. Hun er gruppeleder og kommunepartileder i Kristiansund og er engasjert i næringspolitikk; spesielt olje og gass.

Jakob Vorren er fra Sunndal. Han er fylkestingsrepresentant og har de siste årene arbeidet som politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Han har nylig startet som politisk rådgiver hos Fagforbundet.

Kandidatene på listen til Møre og Romsdal Arbeiderparti brenner for fylkespartiets viktigste politikkområder som fremtidsrettet næringspolitikk, arbeidsliv, helse, skole og klima. Vi mener denne listen bidrar til at vi er godt rustet til å gjøre et meget godt valg i fylket. Vi vil bidra til at Jonas Gahr Støre blir statsminister og at vi får god representasjon fra fylket i regjeringsapparatet.

STORTINGSVALGLISTEN FOR MØRE OG ROMSDAL ARBEIDERPARTI

1. Per Vidar Kjølmoen , 1973 Rauma2. Åse Kristin Ask Bakke, 1996, Ålesund/AUF3. Berit Tønnesen, 1971, Kristiansund4. Jakob Vorren, 1994, Sunndal/AUF5. Siv Katrin Ulla, 1972, Ålesund6. Hanne-Berit Brekken, 1981, Aure7. Erling Thoresen-Vestre, 1983, Molde8. Renathe Rossi-Kaldhol, 1977, Ulstein9. Jim Arve Røssevoll, 1972 Sula(*)10. Ingrid Ovidie Rangønes, 1961 Averøy11. Ottar Jan Løvoll, 1951 Vanylven12. Sverre Leivdal, 1969 Volda13. Helene Wahlstrøm, 2001 Molde14. Kristian Blindheim, 1983 Vestnes

* Ingrid Ovidie Rangønes har trukket seg fra listen