Nominasjonsprosess for stortingsvalg 2021

Møre og Romsdal Arbeiderparti har startet nominasjonsprosess til stortingsvalget. 

Komiteen ledes av nåværende stortingsrepresentant Else-May Norderhus som har takket nei til renominasjon. 

Møre og Romsdal Arbeiderparti har valgt å ha en åpen nominasjonsprosess. Her vil dere finne tilbakemelding fra kandidatene, partiorganisasjonene, listeforslag og prosessen fram mot nominasjonsmøtet.