Nominasjonsprosess for stortingsvalg 2021

Møre og Romsdal Arbeiderparti har startet nominasjonsprosess til stortingsvalget. Styret har vedtatt prosessen og komiteen. Nåværende stortingsrepresentant Else-May Norderhus har takket nei til renominasjon og har blitt valgt til å lede komiteen. 

Else-May Norderhus