Ny fylkessekretær

Svein-Rune Johannessen er ny fylkessekretær i Møre og Romsdal Arbeiderparti fra 1. oktober. Svein-Rune er 60 år og har lang og allsidig yrkeserfaring og utdanning. Forsvaret var hans arbeidsgiver i 22 år, hvor gjennomførte flere utdanninger og bekledde ulike operative og administrative offisers stillinger.  Deretter har han arbeidet som avdelingssykepleier, daglig leder for Arbeidernes opplysningsforbund (AOF) i Møre og Romsdal, før han de siste åtte årene har han vært kirkeverge i Ålesund. Svein-Rune har hatt en rekke tillitsverv i kommunepartiet i Ålesund, blant annet kommunepartileder fra 2012 til 2018. Han er nå inne i sin femte periode om folkevalgt og er medlem av kommunestyret, formannskapet, samt helse- og omsorgskomiteen i Ålesund.

Svein-Rune Johannessen