På tide å skrote dagens helseforetaksmodell?

På tide å skrote dagens helseforetaksmodell?

Drifta av sykehusene etter helseforetaksmodell er nå sterkt preget av  økonomitenkning og maktkonsentrasjon spesielt omkring det store administrative og byråkratiske regionsnivået og av styrer  dominert av økonomer frikoblet pasient- og samfunnsperspektiv og manglende fokus på pleie-, omsorgs- og faglighetsprinsipper. En ser også forsterket bruk av anbud og private tjenesteytere som sterkt undergraver et solidarisk helsevesen. Det økende behovet for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten lider. Det er nå sterkt behov for politisk og folkevalgt styring av helsesektoren i samsvar med de overordnete prinsippene i partiprogrammet vårt.  Møre og Romsdal Arbeiderparti ber derfor landsmøte om å vedta at det skal utredes en ny forvaltningsmodell for styring av helseforetakene. Ett utvalg har i høst sett på og vurdert organiseringen av helseforetakene. Her har vi publisert rapporten fra utvalget.