Historisk fylkesårsmøte

Digitalt fylkesårsmøte

Møre og Romsdal Arbeiderparti skrev historie 29. august da de som første fylkesparti i Arbeiderpartiet arrangerte digitalt fylkesårsmøte. Fylkesårsmøte behandlet 72 innkomne forslag fra partiorganisasjon og vedtok 4 politiske uttalelser. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt og Hege Karina Bøe ble valgt til ny leder av kvinnenettverket og Audhild Mork til ny medlemsansvarlig.