Tilbakemelding fra partiorganisasjonen 20. august - stortingsnominasjon

Her finner dere en oversikt over hvilken kandidater kommunepartiene, AUF i Møre og Romsdal og LOs lokalorganisasjoner i Møre og Romsdal hadde spilt inn til nominasjonskomiteen