Tilbakemelding fra partiorganisasjonen 29. august - stortingsnominasjon

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal ga beskjed etter fastsattfrist, men før nominasjonskomiteen hadde første møte at han trakk sitt kandidatur. Det samme gjorde Astrid W. Eide Hoem. 

Nominasjonskomiteen ga i møte 24. august partiorganisasjonen en utvidet frist til å komme med innspill på nye navn evt om de ønsket å gjøre endringer på allerede sendt inn listeforslag. Her finner dere tilbakemeldinger som kom til komiteen