Underfinansiering av Helse Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Arbeiderparti reagerer kraftig over opplysningene som er presentert i Sunnmørsposten om mulig underfinansiering av Helse Møre og Romsdal. Foreløpige tall tyder på tresifrede millionbeløp i underfinansiering hvert år siden 2012. Totalt er det snakk om milliardbeløp som sykehusene i Møre og Romsdal kan ha blitt snytt for.

Tilliten til Helse Midt-Norge og helseminister Bent Høie er tynnslitt. Møre og Romsdal Arbeiderparti stiller følgende krav til videre prosess om ny finansieringsmodell for sykehusene i Møre og Romsdal:

 * Alt videre arbeid i saka må være preget av full åpenhet. Alt underlag og alle beregninger må offentliggjøres slik at de kan etterprøves.

 * Hvis evalueringa viser at sykehusene i Møre og Romsdal har fått mindre enn sin rettmessige andel av budsjettene, må differansen kompenseres.

 * En ekstern granskning må gjennomføres av prosessen som ledet fram til ny finansieringsmodell i 2012, for eksempel av Riksrevisjonen.

 * Helseforetaksmodellen må endres slik at innbyggerne i Møre og Romsdal får større innflytelse over rammebetingelsene til egne sykehus.

Helseminister Bent Høie har hatt ansvaret for sykehusene i Møre og Romsdal siden 2013. Møre og Romsdal Arbeiderparti krever at Høyreregjeringen umiddelbart tar nødvendige grep for å opprette tilliten til styringen av sykehusene i Møre og Romsdal.