Uttalelser fra fylkesårsmøtet 2022

fylkespartiets nestleder Hanne Berit Brekken ledet redaksjonskomiteen under årsmøtet.

Hanne Berit Brekken

Under fylkesårsmøtet var det i arbeid en redaksjonskomite under ledelse av Hanne Berit Brekken. Årsmøtet vedtok fire uttalelser (se vedlegg):

- NATO - En trygg norsk sikkerhetspolitikk 

- Heldagsskole 

- Møre og Romsdal Arbeiderparti krev tiltak for høye drivstoffpriser på diesel og bensin 

- Krigen i Ukraina er et tidsskille for Europa