Arbeiderpartiet i Møre og Romsdals politiske vedtak fra årsmøtet 2019.

Dette er vedtakene gjort av fylkesårsmøtet 2019. Blant annet vedtok årsmøtet uttalelser om spesialisthelsetjenesten, atomvåpen, migrasjon og miljø.

Arbeiderpartiets fylkestingskandidater, ordførere og valgkampledere samlet.

Arbeiderpartiets fylkestingskandidater, ordførere og valgkampledere samlet. Alle er klare for å kjempe for god sosialdemokratisk politikk i sine egne kommuner og fylket.

Årsmøtet til Møre og Romsdal Arbeiderparti ble gjennomført helgen 2-3.mars. På årsmøtet ble mange politiske forslag fremmet og diskutert. 

Årsmøtet bar preg av optimisme. Alle delegater var etter årsmøtet klare til å reise ut i kommunene og drive valgkamp for et samfunn med mindre forskjeller og sterkere fellesskap.I vedlegget under finner man de endelige vedtakene fra Arbeiderpartiet i Møre og Romsdals årsmøte.