Vedtak på årsmøtet

Årsmøtet i Møre og Romsdal Arbeiderparti vedtok følgende uttalelser og valgene etter innstillingen fra valgkomiteen.

Per Vidar Kjølmoen på årsmøtet 11. mars 2018