Alnes fyr pryder forsiden på vekstplan for Møre og Romsdal.

Vekstplan for Møre og Romsdal

Arbeiderpartiet legger fram en vekstplan for næringslivet som skal gjelde for de neste ti åra. I den har Møre og Romsdal en viktig posisjon. Innen 2030 skal eksporten i fastlandsindustrien økes med 50 prosent samtidig som at utslippene skal kuttes kraftig. Det krever økt statlig satsing og tilrettelegging noe som gir store muligheter for Møre og Romsdal.

– Maritimt Forum har etterlyst en motkonjunktur politikk i den krevende situasjonen som maritim næring står i. Vi er derfor langt på vei tilfreds med vekstplanen, påpeker Arnfinn Ingjerd.