Forslag innsendt av delegatene våre

Insendte forslag

1. Forslag innsendt av Anne Berit (Ålesund)

Helse- og omsorgspolitikk

For at kommunene skal greie å utbygge og tilrettelegge eldreomsorgen, må investeringstilskuddet fra staten til å bygge og vedlikeholde sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorg, styrkes betydelig.

Er du enig med Møre og Romsdal Arbeiderparti om Forslag innsendt av delegatene våre?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker