Våre politikere


Fylkestinget

 • jon aasen

  Jon Aasen

  Ordfører

  Jeg er fylkesordfører for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal

 • tove-lise 20.04.17_1493378421_311849

  Tove-Lise Torve

  Gruppeleder

  tltorve@gmail.com 941 65 175

  Jeg er ei engasjert dame fra Sunndalsøra, og er spesielt opptatt av industripolitikk, landbruk og helse og omsorg. Særlig er eldreomsorg, psykisk helse for barn og unge, samt rusomsorg politikkområder jeg brenner for. Solidaritet, rettferdig fordeling og like muligheter for alle er grunnverdier jeg deler med Arbeiderpartiet. Dette er også de verdiene som driver mitt politiske engasjement. Tove-Lise har vært ordfører i Sunndal, møtt en periode fast på Stortinget og i den siste perioden møtt en del som 1.vara og hun er i tillegg gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget i Møre og Romsdal.

 • per vidar kjølmoen

  Per Vidar Kjølmoen

  Representant

  kjolmoen@gmail.com 917 99 964
 • original

  Eva Mariann Vinje Aurdal

  Representant

  - Arbeiderpartiet har vært både arkitekt og byggeleder av verdens beste land å bo i. Det handler om å stå sammen om noen kjerneverdier. At viktige saker løses best sammen. I fellesskap. Eva bor på Nørvøy, og er ordfører i Ålesund Kommune. Hun har som mål å styrke byen som et attraktivt, levende og urbant sentrum, og å bidra til videreutvikling og vekst i Ålesundsregionen.

 • original

  Bjarne Storfold Elde

  Representant

  bse@neas.mr.no 970 97 292

  Jeg er leder for Utdanningsutvalget, sitter som medlem i Yrkesopplæringsnemda og er leder for Fagskolestyret. Jeg er 1. vara til Fylkesutvalget. I Kristiansund er jeg medlem i Formannskap, bystyre og i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Sitter som styreleder for Operaen i Kristiansund.

 • original

  Line Hatmosø Hoem

  Representant

 • original

  Sidsel Pauline Rykhus

  Representant

  sidsel.pr@gmail.com 415 65 306
 • - Arbeiderpartiet står for fellesskapsløsninger der alle skal få like muligheter uansett bakgrunn og status. Arbeiderpartiet er forkjemper for trygge arbeidsplasser og kollektive løsninger som gir arbeidstakere forutsigbare lønns- og arbeidsforhold. Arbeiderpartiet vil sørge for at alle får tilgang til like helsetjenester og sørge for en trygg alderdom for alle uansett hvem du er og hvilken økonomi du har. Derfor er Arbeiderpartiet mitt parti. Jack Narve er 54 år og bor på Ellingsøya. Han arbeider som foreningsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, er gift og har tre barn og fire barnebarn. Jack Narve er opptatt av å få kontroll over økonomien i Ålesund kommune, slik at innbyggerne kan få den service og de tjenestene de har behov for.

 • erik kursetgjerde

  Erik Kursetgjerde

  Representant

 • original

  Hanne Notøy

  Representant

  hannen71@gmail.com 975 58 816

  Eg er født,oppvokst og bor fortsatt i Ulsteinvik på Sunnmøre. Jobbar i Ulstein Group som skipselektrikker og stortrives fortsatt med det etter 25 år:) Har vore hovedtillitsvalt i ElogIt forbundet i Ulstein Elektro og sit no i Kommunestyret for AP i Ulstein. Mi hjertesak er sjølvsagt den Maritime klynga her på Nordvestlandet som er unik.. Ellers er eg særdeles opptatt av "gråsone barna" skal få gode og værdige læringsforhold i skulen. Toleranse,rettferd og respekt er verdiar eg set høgt..

 • mellvin steinsvoll

  Mellvin Steinsvoll

  Representant

Stortingskandidater

 • original

  Else-May Botten

  Stortingskandidat

  Etter ti år i LO har jeg vært ute på bedriftsbesøk mye både i eget fylke og resten av landet. Jeg brenner for næringsutvikling i hele landet og at vi skal kunne ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid. Jeg er født og oppvokst i Halsa kommune. De siste 15 årene har jeg bodd i rosenes by Molde. Høsten 2009 ble jeg valgt inn på Stortinget for Ap i Møre og Romsdal. Jeg er Arbeiderpartiets fraksjonsleder i næringskomiteen. Jeg ble valgt inn sentralstyret på Arbeiderpartiets landsmøte våren 2013. Inviterer deg også til å besøke meg på: www.elsemay.no

 • original

  Fredric Holen Bjørdal

  Stortingskandidat

  Eg brenn for eit samfunn med friheit, tryggheit og moglegheiter for alle. Eit velorganisert arbeidsliv og eit samfunn med små sosiale og økonomiske forskjellar mellom folk. Vi ser no at mykje av dette er under press. På Høgre og FrP si vakt har forskjellane mellom folk auka, og fleire står utan arbeid. Arbeid til alle er ein raud tråd i mitt politiske engasjement. Fordi det er nøkkelen til friheit og sjølvstende for kvar einskild av oss. Det er grunnlaget for vekst og verdiskaping for landet. Det er føresetnaden for vår velferdsmodell. Alle skal bidra, fordi alle trengs. Møre og Romsdal er unikt. Vi bur i byar, tettstadar, fjordarmar og åssider. Eg ønskjer å ta heile fylket, og heile landet, i bruk. Vi har mange naturgitte fortrinn, og havet står i ei særklasse. Ikkje nokon stad er vi betre eigna til å leie an i utviklinga av havets moglegheiter enn i Møre og Romsdal. Desse fortrinna må vi utnytte, for å styrkje oss som teknologi- og industrifylke. Møre og Romsdal vil jobbe. Det er ei politisk oppgåve å leggje til rette for vekst, arbeidsplassar og verdiskaping i fylket vårt. Den oppgåva vil eg bidra til, difor stiller eg til val for Arbeidarpartiet.

 • tove-lise 20.04.17_1493378421_311849

  Tove-Lise Torve

  Stortingskandidat

  tltorve@gmail.com 941 65 175

  Jeg er ei engasjert dame fra Sunndalsøra, og er spesielt opptatt av industripolitikk, landbruk og helse og omsorg. Særlig er eldreomsorg, psykisk helse for barn og unge, samt rusomsorg politikkområder jeg brenner for. Solidaritet, rettferdig fordeling og like muligheter for alle er grunnverdier jeg deler med Arbeiderpartiet. Dette er også de verdiene som driver mitt politiske engasjement. Tove-Lise har vært ordfører i Sunndal, møtt en periode fast på Stortinget og i den siste perioden møtt en del som 1.vara og hun er i tillegg gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget i Møre og Romsdal.

 • original

  Anne Kristin Bryne

  Stortingskandidat

  anne.kristin.bryne@alesund.kommune.no 977 34 468

  Fellesskap, tillit og samhold, frihet og respekt, skape og dele, mangfold og solidaritet. Dette var verdiene Anne Kristin la til grunn da hun valgte seg Arbeiderpartiet. Verdier som sikrer likeverdige, gode tjenester for alle innbyggerne i Møre og Romsdal. Anne Kristin er 44 år og bor i Ålesund. Hun arbeider som avdelingsleder for studiespesialisering, språk og samfunnsfag ved Ålesund videregående skole. Hun er gift og er tobarnsmor. Anne Kristin er spesielt opptatt av barn og unge, og utvikling av deres oppvekstvillkår. Hun vil også kjempe for at hele fylket skal tas i bruk – og vil derfor ha fokus på «by og land hand i hand».

 • original

  Roger Osen

  Stortingskandidat

  rmosen@online.no 928 61 949

  Roger Osen er en populær ordfører i Smøla Kommune. Som ordfører i en øy ute ved havgapet er han naturlig opptatt av de mulighetene som havet gir. Det å utnytte havrommet til å skape utvikling og arbeidsplasser er viktig for Norge, Møre og Romsdal og ikke minst for Nordmøre. Roger Osen er nå leder i Orkide og er sterkt engasjert i regionens utvikling. For oss som bor nær region Trøndelag er det viktig at det samarbeides godt også nordover. Dette samarbeidet er det umåtelig viktig å få utvikle videre for å få del i den voldsomme positive utviklingen vi ser innen havbruk og oppdrett spesielt på Frøya og Hitra. Grensen til Trøndelag må ikke bli en hemsko men en arena for utvikling.

 • AWEH

  Astrid Willa Eide Hoem

  Stortingskandidat

  Jeg er 22 år gammel, student og kommer fra Kristiansund. Jeg er patriot, både på vegne av byen min og fylket mitt. k Jeg meldte meg inn i AUF og Arbeiderpartiet fordi jeg tror på et samfunn med små forskjeller og store muligheter for alle. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken, derfor er jeg opptatt av skolen vår og å sikre arbeid til alle. Jeg tror på at vi kan skape en bedre fremtid sammen - hvor uansett hvem du er, hvor du kommer fra, hva du tror på, hvem du elsker eller størrelsen på lommeboka di - skal du ha frihet og mulighet til å leve det livet du ønsker.

 • JUK

  Jarle Ugelstad Klavenes

  Stortingskandidat

  holmklav@gmail.com 982 14 064
 • original

  Hanne Notøy

  Stortingskandidat

  hannen71@gmail.com 975 58 816

  Eg er født,oppvokst og bor fortsatt i Ulsteinvik på Sunnmøre. Jobbar i Ulstein Group som skipselektrikker og stortrives fortsatt med det etter 25 år:) Har vore hovedtillitsvalt i ElogIt forbundet i Ulstein Elektro og sit no i Kommunestyret for AP i Ulstein. Mi hjertesak er sjølvsagt den Maritime klynga her på Nordvestlandet som er unik.. Ellers er eg særdeles opptatt av "gråsone barna" skal få gode og værdige læringsforhold i skulen. Toleranse,rettferd og respekt er verdiar eg set høgt..

 • mons otnes pot

  Mons Otnes

  Stortingskandidat

 • jim-arve røssevoll

  Jim-Arve Røssevoll

  Stortingskandidat

 • ingrid rangønes

  Ingrid Ovidie Rangønes

  Stortingskandidat

  ingrid.rangones@averoy.kommune.no 976 89 699
 • KR

  Katrine Rindarøy

  Stortingskandidat

  kat-ri@online.no 913 64 851
 • erik kursetgjerde

  Erik Kursetgjerde

  Stortingskandidat

 • hanne berit brekken

  Hanne Berit Brekken

  Stortingskandidat

  hbbb6@hotmail.com 917 34 017
 • mellvin steinsvoll

  Mellvin Steinsvoll

  Stortingskandidat

Stortingsrepresentanter

 • original

  Else-May Botten

  Stortingsrepresentant

  Etter ti år i LO har jeg vært ute på bedriftsbesøk mye både i eget fylke og resten av landet. Jeg brenner for næringsutvikling i hele landet og at vi skal kunne ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid. Jeg er født og oppvokst i Halsa kommune. De siste 15 årene har jeg bodd i rosenes by Molde. Høsten 2009 ble jeg valgt inn på Stortinget for Ap i Møre og Romsdal. Jeg er Arbeiderpartiets fraksjonsleder i næringskomiteen. Jeg ble valgt inn sentralstyret på Arbeiderpartiets landsmøte våren 2013. Inviterer deg også til å besøke meg på: www.elsemay.no

 • original

  Fredric Holen Bjørdal

  Stortingsrepresentant

  Eg brenn for eit samfunn med friheit, tryggheit og moglegheiter for alle. Eit velorganisert arbeidsliv og eit samfunn med små sosiale og økonomiske forskjellar mellom folk. Vi ser no at mykje av dette er under press. På Høgre og FrP si vakt har forskjellane mellom folk auka, og fleire står utan arbeid. Arbeid til alle er ein raud tråd i mitt politiske engasjement. Fordi det er nøkkelen til friheit og sjølvstende for kvar einskild av oss. Det er grunnlaget for vekst og verdiskaping for landet. Det er føresetnaden for vår velferdsmodell. Alle skal bidra, fordi alle trengs. Møre og Romsdal er unikt. Vi bur i byar, tettstadar, fjordarmar og åssider. Eg ønskjer å ta heile fylket, og heile landet, i bruk. Vi har mange naturgitte fortrinn, og havet står i ei særklasse. Ikkje nokon stad er vi betre eigna til å leie an i utviklinga av havets moglegheiter enn i Møre og Romsdal. Desse fortrinna må vi utnytte, for å styrkje oss som teknologi- og industrifylke. Møre og Romsdal vil jobbe. Det er ei politisk oppgåve å leggje til rette for vekst, arbeidsplassar og verdiskaping i fylket vårt. Den oppgåva vil eg bidra til, difor stiller eg til val for Arbeidarpartiet.