Politikken - Kunnskap

Hovedbudskap: Kunnskap er en av nøklene til å skape ny fremgang og vekst i Møre og Romsdal. Frp og Høyre har vært for passive. Høyres reform om færre høyskoler truer høgskolene i Molde og Volda. Hva vil vi? • Innføre lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. trinn. Ansette flere lærere for å gjøre dette mulig. • Sørge for at fagskolene i Kristiansund og Ålesund får god nok statlig finansiering • Økt satsing på lærlinger. Tilby minst to læreplasser per 1000 innbyggere hvert år for kommunen i Møre og Romsdal • Løfte yrkesfagene med flere lærere, økte lærlingtilskudd, bedre utstyr på skolene og en mer praktisk rettet utdanning. Gjøre det lettere å gå fra fagbrev til høyere utdanning • Sikre høgskolene og NTNU Ålesund gode rammebetingelser • Opprette Campus Kristiansund for å styrke tilbudet av høyere utdanning på Nordmøre • Bygge flere studentboliger i fylket

Oversiktsbilde av en forelesning. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Møre og Romsdal Arbeiderparti om Politikken - Kunnskap?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!